Glór na nGael award for An Clár as Gaeilge

Glór na nGael award for An Clár as Gaeilge

SHARE

An Clár as Gaeilge, Ennis, has won the Conradh na Gaeilge Award at the annual Glór na nGael awards.

Glór na nGael Chairman, Pat Carey and radio presenter Áine Ní Churráin were present in Glasson House Hotel in Westmeath on Saturday night to make the presentations.

Paula Melvin, Conradh na Gaeilge presented Domhnall Ó Loinsigh with the €500 prize.

Other big winners on the night were Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Derry, Glór na Móna, Belfast and Cairde Teo. Armagh and the prestigious award ‘Gradam Ghlór na nGael’ was presented to brothers Séamus and Seán Mac Seáin from Belfast.

Áislann Rann na Feirste in Donegal took this year’s top award along with a cheque for €20,000.

A prize fund totalling €80,000 was awarded to Irish Language community groups and 3rd level societies in recognition of their achievements in Language promotion and revival.

Domhnall Ó Loinsigh (An Clár as Gaeilge), Paula Melvin (Conradh na Gaeilge), Pat Carey, Cathaoirleach Bord Stiúrtha Ghlór na nGael agus an láitheoir raidió Áine Ní Churráin ag bailiú Duais Chonradh na Gaeilge.

Bhronn Cathaoirleach Ghlór na nGael, Pat Carey agus an láithreoir raidió Áine Ní Churráin na duaiseanna i gComórtas Ghlór na nGael in Óstán an Ghlasáin, Co. na hIarmhí oíche Shathairn.

Bhain An Clár as Gaeilge, Inis, Duais Chonradh na Gaeilge luach €500. Bhronn Paula Melvin an duais ar Dhomhnall Ó Loinsigh.

B’iad Áislann Rann na Feirste, Co. Dhún na nGall a thug an príomhdhuais ina bhaile leo: Trófaí Ghlór na nGael urraithe ag Foras na Gaeilge agus seic le haghaidh €20,000 urraithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta. Duaischiste de luach €80,000 ina iomláine a bronnadh ag ócáid bhliantúil Ghlór na nGael ar choistí pobail, grúpaí Gaeilge agus cumainn 3ú leibhéal as sár-obair i gcur chun cinn na Gaeilge de.

Bronnadh mórdhuaiseanna eile ar Coiste Forbartha Charn Tóchair, Co. Dhoire, Glór na Móna, Béal Feirste agus Cairde Teo. Ard Mhacha agus bronnadh Gradam Ghlór na na nGael ar na deartháireacha Séamus agus ar Seán Mac Seáin as Béal Feirste.

 

 

NO COMMENTS